Population responses of Daphnia magna, Chydorus sphaericus and Asellus aquaticus in pesticide contaminated ditches around bulb fields

O. Ieromina, Wjgm Peijnenburg, G. R. de Snoo, M. G. Vijver

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Population responses of Daphnia magna, Chydorus sphaericus and Asellus aquaticus in pesticide contaminated ditches around bulb fields'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds