Population scenarios of health, family and socio-economic status by age, sex and marital status, for the nine Felicie countries over the period 2000-2030: synthetic report

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieThe Hague
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit