Population structure and life-cycle of Neomysis integer (LEACH) (Crustacea, Mysidacea) in two types of inland waters

C.H. Borghouts-Biersteker

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2561-2565
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit