Population structure, life histories and abundance of copepods in Tjeukemeer, Netherlands

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)579-597
  TijdschriftFreshwater Biology
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit