Porcupine inhibitor suppresses paracrine Wnt-driven growth of Rnf43;Znrf3-mutant neoplasia

Bon-Kyoung Koo, Johan H van Es, Maaike van den Born, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Porcupine inhibitor suppresses paracrine Wnt-driven growth of Rnf43;Znrf3-mutant neoplasia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences