Porocercospora seminalis gen. et comb. nov., the causal organism of buffalo grass false smut

Bimal S. Amaradasa, Hugo Madrid, Johannes Z. Groenewald, Pedro W. Crous, Keenan Amundsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-85
  TijdschriftMycologia
  Volume106
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2014

  Citeer dit