POS-tagger rest service: POS-tagger service based on R, udpipe and jax-rs.

Eduard Drenth (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Samenvatting

Software library supporting development of applications using TEI and universal dependencies based linguistic annotations
Originele taal-2Engels
OutputmediaOnline
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'POS-tagger rest service: POS-tagger service based on R, udpipe and jax-rs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit