POS-tagger rest service: POS-tagger service based on R, udpipe and jax-rs.

Eduard Drenth (Ontwikkelaar)

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwareWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'POS-tagger rest service: POS-tagger service based on R, udpipe and jax-rs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics