PoS Tagging, Lemmatization and Dependency Parsing of West Frisian

W.J. Heeringa*, Gosse Bouma, Martha Hofman, Jelle Brouwer, Eduard Drenth, Jan Wijffels, H. Van de Velde

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'PoS Tagging, Lemmatization and Dependency Parsing of West Frisian'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities