Positioning indicators for cross-disciplinary challenges: the Dutch coastal defense research case

F. Merkx, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper, we develop indicators for the responsiveness of the research system to the changing knowledge needs that follow from changes in social and policy priorities. In this paper we use coastal defense research as a case. Using four different approaches –– an analysis of coastal defense policy documents to identify the demand knowledge; a document analysis to identify the Netherlands’ coastal research field; a bibliometric analysis; and a focus group with involved practitioners, researchers and intermediary actors –– we identified the main demand for coastal defense research, the way the research system responds to it, as well as the bottlenecks that hinder optimal responsiveness of the research system.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-16
Aantal pagina's13
TijdschriftResearch Evaluation
Volume17
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Positioning indicators for cross-disciplinary challenges: the Dutch coastal defense research case'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Rathenau instituut

    Doorenbos, C.

    02/06/1994 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit