Possible ankylosing spondylitis in acute anterior uveitis

A. Linssen, A.J. Dekkers-Saeys, M.R. Dandrieu, B.J. Christiaans, G.S. Baarsma, S.T. Tjoa, P.T.V.M. de Jong, A. Kijlstra, T.E.W. Feltkamp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

271 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-143
TijdschriftBritish Journal of Rheumatology
Volume22
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit