Possible Downsides to Data Sharing:Assets and liabilities, opportunities and risks

P. Schröder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-70
Aantal pagina's4
TijdschriftData Science Journal
Volume6
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit