Possible loss of polychlorinated biphenyls (PCB's) from migrating European silver eels: a 3 month simulation experiment

E.K. Duursma, J. Nieuwenhuize, J.M. Van Liere, C.M. De Rooy, J.I.J. Witte, J. Van der Meer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-232
  TijdschriftMarine Chemistry
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit