Possible mechanisms underlying abundance and diversity responses of nematode communities to plant diversity

R. Cortois, G.F. Veen, H. Duyts, M. Abbas, T Strecker, O. Kostenko, Nico Eisenhauer, S. Scheu, G. Gleixner, G.B. De Deyn, W.H. van der Putten (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

59 Citaten (Scopus)
340 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Possible mechanisms underlying abundance and diversity responses of nematode communities to plant diversity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology