Possible rabbit breeders' Trichophyton mentagrophytes infection characterized by Majocchi's granuloma in immunocompetent host: Case report

Zhang Yujiao, Luo Wanglan, Chao Tang, G. Sybren de Hoog, Lu Hongguang, Jiang Yanping

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-22
TijdschriftMedical Mycology Case Reports
Volume26
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit