Possible role of reactive chlorine in microbial antagonism and organic matter chlorination in terrestrial environments

P. Bengtson, D. Bastviken, W. De Boer, G. Öberg

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Possible role of reactive chlorine in microbial antagonism and organic matter chlorination in terrestrial environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences

    Medicine & Life Sciences

    Agriculture & Biology