Possible role of reactive chlorine in microbial antagonism and organic matter chlorination in terrestrial environments

P. Bengtson, D. Bastviken, W. De Boer, G. Öberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  38 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Possible role of reactive chlorine in microbial antagonism and organic matter chlorination in terrestrial environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology