Post-mortem brain tissue cultures from elderly control subjects and patients with a neurodegenerative disease

R.W.H. Verwer, R.E. Baker, E.F.M. Boiten, E.J.G. Dubelaar, C.J.M. van Ginkel, A.A. Sluiter, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)167-172
TijdschriftExperimental Gerontology
Volume38
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit