Post-mortem multiple sclerosis lesion pathology is influenced by single nucleotide polymorphisms

Nina Fransen, Jakob B A Crusius, Joost Smolders, Mark R Mizee, Corbert G van Eden, Sabina Luchetti, Ester B M Remmerswaal, Jörg Hamann, Matthew R J Mason, Inge Huitinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

142 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Post-mortem multiple sclerosis lesion pathology is influenced by single nucleotide polymorphisms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences