Post-traumatic Pseudallescheria apiosperma osteomyelitis: positive outcome of a young immunocompetent male patient due to surgical intervention and voriconazole therapy

M. Hell, J. Neureiter, A. Wojna, E. Presterl, B. Willinger, G.S. de Hoog, M. Lackner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-47
  TijdschriftMycoses
  Volume54
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit