Post-war European economic development as an out of equilibrium growth path. The case of the Netherlands

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)539-555
TijdschriftDe Economist
Volume148
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit