Postembedding GABA and glutamate immunogold electron microscopy; a combination with anterograde Pha-L tracing

R.M. Buijs, B. Nunes-Cardoso, Y.X. Hou, S. Shinn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

87 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftNeurosci. Prot.
Volume93-050-10
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit