Postembedding immunocytochemical GABA labeling in rat neocortex cultures: applicability in quantitative studies

B.M. de Jong, H.J. Romijn, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

280 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-30
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume75
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit