Poster: Temperature dependent activity of parasites may control phytoplankton spring bloom species composition

A.S. Gsell, D.J. Gerla, W.M. Mooij, L. De Senerpont Domis, E. Van Donk, B.W. Ibelings

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit