Posterior capsule opacification severity, assessed with straylight measurement, as main indicator of early visual function deterioration.

M.C. Van Bree, T.J.T.P. van den Berg, B.L. Zijlmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-33
TijdschriftOphthalmology
Volume120
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit