Archeologische Kroniek van Fryslân over 2018

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)146-198
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume99
StatusGepubliceerd - dec 2019

Citeer dit