Archeologische Kroniek van Fryslân over 2017

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdragePostmodernism, longue durée and the Frisian identity
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)142-169
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume98
StatusGepubliceerd - dec 2018

Citeer dit