Van Vikingschat naar Fynn en andere Friese koningen. Jan Zijlstra (1941-2018), oudheidkundige tussen eigenbelang en dienstbaarheid

Gilles de Langen, Evert Kramer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vertaalde titel van de bijdragePostmodernism, longue durée and the Frisian identity
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)114-141
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume99
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit