Postmortem anterograde tracing of intrahypothalamic projections of the human dorsomedial nucleus of the hypothalamus

J.P. Dai, J. van der Vliet, D.F. Swaab, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16-33
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume401
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit