Postmortem tracing in human brain reveals hypothalamic projections of the biological clock

J. Dai, D.F. Swaab, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftSociety for Neuroscience - Abstracts
Volume23
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit