Postmortem tracing reveals the organization of hypothalamic projections of the suprachiasmatic nucleus in the human brain

J.P. Dai, D.F. Swaab, J. van der Vliet, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-102
TijdschriftJournal of Comparative Neurology
Volume400
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit