Postnatal Cardiac Gene Editing Using CRISPR/Cas9 With AAV9-Mediated Delivery of Short Guide RNAs Results in Mosaic Gene Disruption

Anne Katrine Johansen, Bas Molenaar, Danielle Versteeg, Ana Rita Leitoguinho, Charlotte Demkes, Bastiaan Spanjaard, Hesther de Ruiter, Farhad Akbari Moqadam, Lieneke Kooijman, Lorena Zentilin, Mauro Giacca, Eva van Rooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Postnatal Cardiac Gene Editing Using CRISPR/Cas9 With AAV9-Mediated Delivery of Short Guide RNAs Results in Mosaic Gene Disruption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences