Postnatal development and sexual differentiation of pig hypothalamic nuclei

F.J.C.M. van Eerdenburg, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

285 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)471-484
TijdschriftPsychoneuroendocrinology
Volume19
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit