Postoperative ileus is maintained by intestinal immune infiltrates that activate inhibitory neural pathways in mice

W.J. de Jonge, R.M. van den Wijngaard, F.O. The, M.L. ter Beek, R.J. Bennink, G.N. Tytgat, R.M. Buijs, P.H. Reitsma, S.J. van Deventer, G.E. Boeckxstaens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1137-1147
TijdschriftGastroenterology
Volume125
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit