Postovipositional web-spinning behaviour in a hyperparasite, Signiphora coquilletti Ashmead (Hymenoptera: Signiphoridae)

J.B. Woolley, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
144 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Postovipositional web-spinning behaviour in a hyperparasite, Signiphora coquilletti Ashmead (Hymenoptera: Signiphoridae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology