Postscript: Split spatial attention? The data remain difficult to interpret.

B. Jans, J.C. Peters, P. De Weerd

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)682-684
TijdschriftPsychological Review
Volume117
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit