Potassium phosphite enhances the antagonistic capability of Bacillus amyloliquefaciens to manage tomato bacterial wilt

Lv Su, Pengfei Qiu, Zhiying Fang, Juan Sun, Xingxia Mo, Yunpeng Liu, Eiko Kuramae, Ruifu Zhang, Biao Shen (Co-auteur), Qirong Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potassium phosphite enhances the antagonistic capability of Bacillus amyloliquefaciens to manage tomato bacterial wilt'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology