Potential anthropogenic regime shifts in three freshwater lakes in Tropical East Asia

W. Bannister (Co-auteur), S. McGowan, A.C. Santos-Borja, J. Quak, L.S. Fong, M. Mendoza, R.D.S. Papa, D. Taylor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential anthropogenic regime shifts in three freshwater lakes in Tropical East Asia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences