Potential effects of earthworms on leaf-chewer performance

J.E. Newington, H. Setälä, T.M. Bezemer, T.H. Jones

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential effects of earthworms on leaf-chewer performance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences