Potential for sudden shifts in transient systems: Distinguishing between local and landscape-scale processes

B.K. Van Wesenbeeck, J. Van de Koppel, P.M.J. Herman, M.D. Bertness, D. Van der Wal, J.P. Bakker, T.J. Bouma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential for sudden shifts in transient systems: Distinguishing between local and landscape-scale processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Agriculture & Biology

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds