Potential for synergy in soil inoculation for nature restoration by mixing inocula from different successional stages.

E.R.J. Wubs (Co-auteur), Pauline D. Melchers, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
136 Downloads (Pure)

Zoekresultaten