Potential of sulfate reduction in mangrove forest soils: Comparison between two dominant species of the Americas

M. Balk, Joost Keuskamp, H.J. Laanbroek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

16 Citaten (Scopus)
226 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential of sulfate reduction in mangrove forest soils: Comparison between two dominant species of the Americas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences