Potential Role for the Gut Microbiota in Modulating Host Circadian Rhythms and Metabolic Health

Shanthi G Parkar, Andries Kalsbeek, James F Cheeseman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Potential Role for the Gut Microbiota in Modulating Host Circadian Rhythms and Metabolic Health'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences