Potentiation effect of vasopressin on melatonin secretion as determined by trans_pineal microdialysis in the Rat

S. Barassin, A. Kalsbee, M. Saboureau, B. Bothorel, B. Vivien-Roels, A. Malan, R.M. Buijs, P. Pévet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)61-68
TijdschriftJournal of Neuroendocrinology
Volume12
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit