'Pour un voyage sans savoir sur une mer sans fin: Tsjebbe Hettinga' [Review of: T Hettinga (2008) De Mer et d'au-dela/Fan oer see en fierder]

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)79-81
TijdschriftSeptentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas
Volume37
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit