Poverty or Prosperity in Northern India? New Evidence on Real Wages, 1590s-1870s

Jan Lucassen, Pim de Zwart

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)644-667
TijdschriftEconomic History Review
Volume73
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit