Poynting singularities in the transverse flow-field of random vector waves

M A van Gogh, T Bauer, L De Angelis, L Kuipers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Poynting singularities in the transverse flow-field of random vector waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics & Astronomy