Préjuges mis en images. Stéréotypes antisémites dans une bande dessinée aux Pays/Bas sous le régime national-socialiste

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Frans
Pagina's (van-tot)57-74
TijdschriftTémoigner. Entre histoire et mémoire
Volume109
Nummer van het tijdschriftMars
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit