pr2-primers: An 18S rRNA primer database for protists

Daniel Vaulot* (Co-auteur), Stefan Geisen, Frédéric Mahé, David Bass

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'pr2-primers: An 18S rRNA primer database for protists'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences