Practical applications as a source of credibility: A comparison of three fields of Dutch academic chemistry

L. Hessels, H. van Lente

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

19 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-240
TijdschriftMinerva
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011
  • Focus en massa

    Doorenbos, C.

    01/01/2010 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit