Practical Linguistic Annotation: The Hebrew Bible

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
275 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Practical Linguistic Annotation: The Hebrew Bible'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Engineering & Materials Science